Een complete kick-off voor de communicatiestrategie van IF Technology

FNKE Breakdown

IF Technology is een organisatie met een groeiambitie, die relevant wil zijn binnen het duurzaamheidsvraagstuk. Bij groei hoort ontwikkeling. Er vindt een verschuiving plaats van een positionering als bodemspecialist naar een regisseur van verduurzaming. Deze verschuiving vraagt om een nieuwe communicatiestrategie. Met een persona onderzoek en een uitgebreide positioneringsanalyse maakten we voor IF Technology een plan van aanpak om deze verschuiving te vertalen naar hun stakeholders en (nieuwe en bestaande) klanten. Een vertaling naar de huisstijl, de website en nieuwe campagnes.

Vraag

De vraag van IF Technology aan FNKE was tweeledig:

  1. Positionering van het merk IF Technology als regisseur van verduurzaming.
  2. Marketing campagnes succesvol laten bijdragen aan de businessdoelen van ieder profit center.

 

Onze aanpak

Kick-off

Voor IF Technology hebben we het plan van aanpak onderverdeeld in drie fases. We geloven in een minimaal fundament dat nodig is om je merk op te kunnen bouwen. We starten daarom altijd met een strategiefase, waarin we onderzoeken en een plan samenstellen. Hoe deze fases exact worden ingericht, hangt van het startpunt van de organisatie af. Welke data er al bekend is en waar de doelstelling ligt.

In de conceptfase gaan we bij FNKE over tot concrete content formats en uitwerkingen. In de tactiek fase wordt deze content gedistribueerd, gemeten en geanalyseerd.

Deze drie fases doorlopen we niet alleen op merkniveau, maar ook per campagne. Vervolgens analyseren we continu en verwijzen we terug naar de strategie. De fases herhalen zich en vormen uiteindelijk een sterke basis voor je continue communicatiestrategie. Het zijn sprints, we lopen geen marathon.

In het geval van IF Technology zijn we gestart met een Kick-off, om de focus op dienst(en) en doelgroep samen te bepalen. Hieruit kwam de beslissing om vier doelgroepen mee te nemen in de communicatiestrategie, aangezien deze van belang zijn voor de jaardoelstellingen van IF.

 

Onderzoek en analyse

Persona onderzoek

We hebben verdiepende interviews gehouden per doelgroep en dit vertaald naar vier doelgroep profielen, behoeftes en de journeys die zij doorlopen tot het inschakelen van een adviesbureau zoals IF Technology. Waar de persona’s zich bevinden (kanalen), waar hun interesses en behoeftes liggen (content thema’s) én welke reis ze afleggen van behoefte tot klant (contentflow). Daaruit bleken wel degelijk belangrijke verschillen te zijn tussen de doelgroepen voor IF Technology. Reden genoeg dus, om verschillende content flows en campagnes in te zetten.

(Online) concurrentieanalyse

We hebben een analyse gedaan op het (online) gedrag van de doelgroep, door een scan te maken van de communicatie en interactie op de kanalen van de grootste concurrenten en IF Technology zelf. En door een zoekwoorden analyse uit te voeren op de belangrijkste thema’s rondom de dienstverlening.

We hebben een 0 meting gedaan van de media aandacht omtrent het merk IF Technology. We hebben dit getoetst aan de doelstellingen en persona journeys en hebben een advies en actielijst opgesteld. Denk aan: SEO optimalisaties (vindbaarheid), User Experience (indeling van de website) en Conversie optimalisatie (zorgen dat de bezoekers de juiste actie ondernemen).

Positioneringsanalyse- en advies

We hebben de huidige positionering van IF Technology geanalyseerd en bepaald in hoeverre dit aansluit bij de doelgroep en doelstelling. Op basis van deze analyse zijn we in gesprek gegaan met het managementteam van IF Technology om de juiste positionering te kiezen die past bij de ambities van de organisatie. Ingezoomd op kernboodschap, kernwaarden en de merkpersoonlijkheid (archetypes).

if-technology-case-archetypen-fnke

Plan van aanpak

Dit alles heeft geresulteerd in een concreet plan van aanpak.

Voor de huisstijl en positionering in de vorm van:

  • een nieuwe schrijfwijzer
  • nieuwe richtlijnen voor beeldgebruik, inclusief selectie van nieuw beeld
  • een nieuwe uitgeschreven corporate story met een actielijst voor de uitrol hiervan

Voor de website in de vorm van:

  • uitwerking in (vernieuwde) sitemap en wireframes voor de menustructuur en pagina-indeling
  • uitwerking in webteksten en benodigde (achterliggende) content, gebaseerd op relevante keywords en kenmerken vanuit de nieuwe positionering

Voor de campagneflows, in de vorm van:

  • een campagneplan per doelgroep met inzet kanalen, budget en contentflow
  • een contentplanning op basis van Hero, Hub & Help content met een logische verdeling van de campagnes en gebruik van klantcases

if-technology-case-content-strategie-fnke

Resultaat

Met de herijkte positionering en concrete acties en content, kan IF Technology op basis van een sterke contentstrategie alle nieuwe communicatie-uitingen filteren op relevantie voor hun eigen positionering en behoeftes van de doelgroep. Zodat alle content die gemaakt wordt aansluit bij de groei van de organisatie.