FNKE Breakdown

Flexibele communicatie tijdens de Corona pandemie – Communicatiestrategie & creatie voor ArtEZ

Opdracht

Bedenken en realiseren van effectieve bewustwordingscommunicatie, zodat studenten en medewerkers op de hoogste zijn van de laatste corona maatregelen, en geldende uitzonderingen voor ArtEZ. De communicatie moet bijdragen aan naleven regelgeving en veiligheid.

 

Doelgroep: Studenten en medewerkers van ArtEZ

Hoe blijf je in contact tijdens een voortdurende pandemie? Dat is de vraag waarmee ArtEZ ons benaderde. Aan ons de opdracht om een strategie te bedenken, waarbij we de doelgroep op het juiste moment met effectieve communicatie bereiken. 

 

Onze aanpak – communicatiestrategie & creatie voor ArtEZ

Door de Corona pandemie en de daarbij telkens veranderende regelgeving en uitzondering voor onderwijs zoals ArtEZ, werd het Crisis Management Team van de organisatie volledig overvraagd. Daardoor ontbrak het aan tijd en capaciteit om een communicatiestrategie te bedenken en hieraan uitvoering te geven. Door nauwe samenwerking met het Crisis Management Team van ArtEZ, wisten wij exact wat er speelde.

Op basis van de input hebben we tijdens interne brainstorms de fundering voor de communicatiestrategie bedacht. Deze is door ons vertaald tot de volgende middelen:

  • Fysieke nieuwsbrief en online platform
    In deze periode waarin vrijwel alle communicatie via schermen ging, kozen we bewust voor een fysieke nieuwsbrief die bij de medewerkers thuis bezorgd werd. We hebben voor deze vorm gekozen om impact te maken. Met een nieuwsbrief die op de deurmat valt, wisten we de aandacht te krijgen die de nieuwsbrief nodig had.Om tijdens tussenliggende nieuwsbrieven ook een centraal punt vast te houden hebben we een “Let’s talk about Corona” platform geadviseerd op intranet. Met de laatste updates en het delen van opbeurende content.

Lets talk about Corona

  • Attentie: ‘Wie zaait zal oogsten’.Naast communicatie is waardering ook enorm belangrijk. Om alle medewerkers extra te bedanken voor alle inzet en het behouden van de positiviteit wilde ArtEZ een attentie sturen. We bedachten iedereen te verrassen met een doosje tuinconfetti. Dit onder het mom “Wie zaait, zal oogsten”. Uiteindelijk leiden alle ervaringen van afgelopen tijd naar nog beter onderwijs en onderzoek. Daarom voor iedereen een teken van dank om wat kleur te brengen in huis of tuin: een belofte voor een nieuwe lente.
Case Artez
De tuinconfetti van ArtEZ

Het resultaat

Hoe zou je het behaalde resultaat omschrijven?

FNKE heeft mij kunnen ontzorgen. Met creatieve ideeën, het coördineren van de werkzaamheden, afnemen van interviews en de uiteindelijke productie van de communicatie.

Zijn we erin geslaagd het, eerder genoemde, doel te behalen?

Ja, door de samenwerking is het ons gelukt om, ondanks het gebrek aan tijd en overzicht, met enige regelmaat een nieuwsbrief naar onze collega’s te sturen. Ook hebben we op basis van de ideeën van FNKE een aantal video’s gemaakt en een eigen ruimte op het intranet ingericht met alle nodige informatie maar ook de leuke verhalen over werken met Corona.

Wat had voor jullie de grootste meerwaarde qua resultaten?

Leonie zat me goed achter mijn broek, waardoor de communicatie er ook daadwerkelijk kwam. Zij heeft mij volledig ontzorgd en de resultaten waren kwalitatief hoogwaardig.

Wat hadden we beter kunnen doen?

Leonie wist een goed evenwicht te vinden tussen achter de informatie aan te jagen en me ook af en toe gewoon met rust te laten zodat ik de dingen kon doen die mijn aandacht nodig hadden. Achter de schermen zorgde zij dan gewoon voor een goede productie. Dit is een kwaliteit die ik zeer heb gewaardeerd. Wat mij betreft was er dus niet zo heel veel wat beter had gekund.